Kdo se musí pojistit?

Každý majitel motorového vozidla je povinen uzavřít pojištění. Pokud tak neučiní hrozí majiteli vysoké sankce:

  • nepředložení dokladu o pojištění při silniční kontrole – až 3000 Kč,
  • neodevzdání SPZ do depozita – až 20 000 Kč,
  • provozování vozidla bez pojištění – až 40 000 Kč.

Každý kdo neuzavře pojistku (Povinné ručení) a způsobí druhým škody na zdraví či majetku, musí uhradit veškerou způsobenou škodu vlastními finančními prostředky. Novinka od roku 2009 jsou příspěvky řidičů kteří jsou nepojištění, ty zajišťuje garanční fond, který má ve správě Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Pokud není řidič který způsobil nehodu pojistěn, je v tomto případě poškozený odškodněn z tzv. garančního fondu. Pak ČKP vymáhá danou částku po viníkovi nehody.

Jak na nepojištěné?

ČKP vychází ze dvou zdrojů. Jeden z nich je Porovnání Centrálního registru vozidel a druhý je porovnání Databáze pojištěných vozidel. Vozidla, které jsou registrovaná a zároveň nefigurují v uvedené databázi, budou vyhodnocena jako nepojištěná a vůči jejich majitelům bude uplatňován požadavek na zaplacení příspěvku do garančního fondu. Postup při uplatnění příspěvku je následující:

  • zjištění nepojištěného vozidla a období, po které bylo nepojištěno,
  • výpočet příspěvku,
  • písemná výzva k úhradě,
  • upomínka,
  • vymáhání.

Příjemce výzvy má třicetidenní lhůtu na úhradu příspěvku, popřípadě na doložení skutečnosti, že vozidlo neprovozoval v rozporu se zákonem. Pokud obeslaný na výzvu nezareaguje ani příspěvek neuhradí, bude zahájen proces vymáhání příspěvku. Ten může skončit až žalobou u soudu a následnou exekucí. Od zahájení vymáhání se částka která se splácí, navyšuje o náklady spojené s vymáháním.

povinné ručení

Základní informace o povinném ručení

zákonné pojištění vozidelPojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení je stanoveno zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

povinné ručení povinné ručení

Kdy volat k nehodě policii?

zákonné pojištění vozidelPokud je škoda odhadována nad 100 000 Kč, je nutné k nehodě policii zavolat. Pokud je škoda menší a nebyla zraněna třetí osoba, policii volat nemusíme

povinné ručení povinné ručení

Kolik zaplatím za povinné ručení?

zákonné pojištění vozidelPřed dvaceti lety si nikdo s povinným ručením nemusel lámat hlavu, na českém trhu byla jen jedna pojišťovna - Česká pojišťovna, která povinné ručení nabízela.

povinné ručení povinné ručení