Kdy volat k nehodě policii?

pokud je způsobená škoda odhadována nad 100 000 Kč, je nutné k nehodě policii zavolat. Pokud je škoda menší a nebyla zraněna třetí osoba, policii volat nemusíme.

V následujicích případech je nutné policii zavolat:

  • dojde-li při nehodě ke zranění, nebo k usmrcení osoby,
  • dojde-li při nehodě na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč,
  • dojde-li při nehodě ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast,
  • dojde-li při nehodě k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.),
  • dojde-li při nehodě k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla),
  • nebudeme-li po nehodě sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu,
  • nedohodneme-li se s účastníkem nehody na zavinění.

V Ostatních případech nehody policii volat nemusíme, pouze je nutné sepsat záznam o dopravní nehodě.

povinné ručení

Základní informace o povinném ručení

zákonné pojištění vozidelPojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení je stanoveno zákonem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

povinné ručení povinné ručení

Kdo má povinnost se pojistit?

zákonné pojištění vozidelKaždý, kdo neuzavře pojistku a způsobí druhým škody na zdarví či majetku, musí uhradit veškerou způsobenou škodu vlastními finančními prostředky.

povinné ručení povinné ručení

Kolik zaplatím za povinné ručení?

zákonné pojištění vozidelPřed dvaceti lety si nikdo s povinným ručením nemusel lámat hlavu, na českém trhu byla jen jedna pojišťovna - Česká pojišťovna, která povinné ručení nabízela.

povinné ručení povinné ručení